Aktuální informace

Dovolená interní ambulance  od 2.7. do 10.7. 2018   a od  13.8. do 26.8. 2018

Akutní případy budou ošetřeny na interním odd. nemocnice ve Vrchlabí.
Za pochopení děkujeme.