Interní ambulance

Interní ambulance nabízí svým pacientům:
Interní vyšetření, které komplexně zhodnotí stav Vašeho organismu a charakter případného postižení určitého systému:
– srdečního a cévního
– zažívacího
– pohybového
– žláz s vnitřní sekrecí
– močového

V případě potřeby interní vyšetření doplníme vhodně zvolenou zobrazovací metodou a laboratorním vyšetřením.

Interní ambulance zajišťuje pravidelné kontroly pacientů s ischemickou chorobou srdeční, po infarktech myokardu, pacientů lečících se s kardiomyopatií, s hypertensní chorobou, s poruchami srdečního rytmu apod.

Zajišťujeme předoperační vyšetření.

Provádíme:
24 hod. monitorování krevního tlaku /TK Holter/
24 hod. monitorování EKG  / EKG Holter/
Zátěžové EKG /ergometrie/
Ultrazvuky srdce /echokardiografie/

Na všechna  vyšetření je potřeba se objednat osobně, či telefonicky na čísle

499 425 092.

Na Vaší návštěvu se těší MUDr.Eva Bartošová a sestra Tatiana Pelcová.